پنجشنبه 6 اسفند 1394 ساعت 12:40

دقایقی از آخرین روزهای حیات شهید مرتضی کریمی که به ثبت رسیده است .

در حال دریافت متن کامل خبر...

nrhdrd hc Hovdk vUcihd pdhj aidn lvjqd ;vdld ;i fi efj vsdni hsj . Hovdk gpzhj pdhj aidn lnhtu pvl + tdgl nrhdrd hc Hovdk vUcihd pdhj aidn lvjqd ;vdld ;i fi efj vsdni hsj .

تصویر خبر
آخرین-لحظات-حیات-شهید-مدافع-حرم---فیلم