شنبه 8 اسفند 1394 ساعت 13:06

به سرپرست فروش در زمینه پخش مویرگی در شرکت پخش نونیک در شیراز نیازمندیم. با روابط عمومی قوی + قابلیت ... نوشته استخدام سرپرست فروش در شرکت پخش نونیک در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi svPvsj tvUa nv cldki Poa lUdv'd nv av;j Poa kUkd; nv advhc kdhclkndl. fh vUhfx ulUld rUd + rhfgdj ... kUaji hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j Poa kUkd; nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j Poa kUkd; nv advhc fi svPvsj tvUa nv cldki Poa lUdv'd nv av;j Poa kUkd; nv advhc kdhclkndl. fh vUhfx ulUld rUd + rhfgdj ... kUaji hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j Poa kUkd; nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-سرپرست-فروش-در-شرکت-پخش-نونیک-در-شیراز
برچسب های مرتبط: