شنبه 8 اسفند 1394 ساعت 16:44

آیا دختر و پسر برای اینکه به گناه کشیده نشوند میتوانند که بین خود صیغه محرمیت بخوانند؟

Hdh nojv U Psv fvhd hdk;i fi 'khi ;adni kaUkn ldjUhkkn ;i fdk oUn wdyi lpvldj foUhkkn? p;l oUhknk wdyi lpvldj fdk nojv U Psv Hdh nojv U Psv fvhd hdk;i fi 'khi ;adni kaUkn ldjUhkkn ;i fdk oUn wdyi lpvldj foUhkkn?

تصویر خبر
حکم-خواندن-صیغه-محرمیت-بین-دختر-و-پسر
عبارات مرتبط با حکم خواندن صیغه محرمیت بین دختر و پسر