دوشنبه 10 اسفند 1394 ساعت 01:09

آخرین آمار آرای حوزه انتخابیه استان تهران در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از مجموع 6124 صندوق و 4 میلیون و 178 هزار و 12 آرای ماخوذه شمارش شده اعلام شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Hovdk Hlhv Hvhd pUci hkjohfdi hsjhk jivhk nv hkjohfhj lOgs ofv'hk vifvd hc lOlUu 6124 wknUr U 4 ldgdUk U 178 ichv U 12 Hvhd lhoUbi alhva ani hughl an. Ondnjvdk Hlhv hkjohfhj PkOldk nUvi lOgs ofv'hk vifvd nv jivhk Hovdk Hlhv Hvhd pUci hkjohfdi hsjhk jivhk nv hkjohfhj lOgs ofv'hk vifvd hc lOlUu 6124 wknUr U 4 ldgdUk U 178 ichv U 12 Hvhd lhoUbi alhva ani hughl an.

تصویر خبر
جدیدترین-آمار-انتخابات-پنجمین-دوره-مجلس-خبرگان-رهبری-در-تهران
برچسب های مرتبط: