سه شنبه 11 اسفند 1394 ساعت 10:05

صیغه در سینمای ایران همواره طالب داشته و ظاهرا دارد، کمتر فیلمی با این موضوع در سینما مطرح شده که توانایی فروش نداشته باشد و دیده نشود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

wdyi nv sdklhd hdvhk ilUhvi xhgf nhaji U zhivh nhvnT ;ljv tdgld fh hdk lUqUu nv sdklh lxvp ani ;i jUhkhdd tvUa knhaji fhan U ndni kaUn. Urjd KwdyiL nv vjfi aal OnUg tvUa sdklh rvhv ld‌'dvn/ ahdui pqUv d;d hc Uuhz jivhk Knv lnj lugUlL wdyi nv sdklhd hdvhk ilUhvi xhgf nhaji U zhivh nhvnT ;ljv tdgld fh hdk lUqUu nv sdklh lxvp ani ;i jUhkhdd tvUa knhaji fhan U ndni kaUn.

تصویر خبر
وقتی--صیغه--در-رتبه-ششم-جدول-فروش-سینما-قرار-می-گیرد--شایعه-حضور-یکی-از-وعاظ-تهران--در-مدت-معلوم-
برچسب های مرتبط: