سه شنبه 11 اسفند 1394 ساعت 11:10

جو دو سر طبعا آرام بخش است و این ماسک ساده، می تواند به از بین رفتن جوش ها کمک کند.

OU nU sv xfuh Hvhl foa hsj U hdk lhs; shniT ld jUhkn fi hc fdk vtjk OUa ih ;l; ;kn. 8 vUa ohk'd fvhd nvlhk OUa wUvj U PUsj! OU nU sv xfuh Hvhl foa hsj U hdk lhs; shniT ld jUhkn fi hc fdk vtjk OUa ih ;l; ;kn.

تصویر خبر
8-روش-خانگی-برای-درمان-جوش-صورت-و-پوست-
برچسب های مرتبط: