سه شنبه 11 اسفند 1394 ساعت 11:26

حذف یک حساب کاربری از اینستاگرام برگشت‌ناپذیر است. بنابراین، تا زمانی که اطمینان کافی از حذف پروفایل و حساب اینستاگرام خود ندارید، این کار را انجام ندهید.

pbt d; pshf ;hvfvd hc hdksjh'vhl fv'aj‌khPbdv hsj. fkhfvhdkT jh clhkd ;i hxldkhk ;htd hc pbt PvUthdg U pshf hdksjh'vhl oUn knhvdnT hdk ;hv vh hkOhl knidn. I'Uki h;hkj hdksjh'vhl oUn vh pbt ;kdl?! pbt d; pshf ;hvfvd hc hdksjh'vhl fv'aj‌khPbdv hsj. fkhfvhdkT jh clhkd ;i hxldkhk ;htd hc pbt PvUthdg U pshf hdksjh'vhl oUn knhvdnT hdk ;hv vh hkOhl knidn.

تصویر خبر
چگونه-اکانت-اینستاگرام-خود-را-حذف-کنیم--
عبارات مرتبط با چگونه اکانت اینستاگرام خود را حذف کنیم؟!