شنبه 15 اسفند 1394 ساعت 10:55

حضرت آیت الله واعظ طبسی در مجاورت بارگاه رضوی و در رواق توحیدخانه دفن خواهد شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

pqvj Hdj hggi Uhuz xfsd nv lOhUvj fhv'hi vqUd U nv vUhr jUpdnohki ntk oUhin an. lpg ntk Hdj hggi Uhuz xfsd+ u;s pqvj Hdj hggi Uhuz xfsd nv lOhUvj fhv'hi vqUd U nv vUhr jUpdnohki ntk oUhin an.

تصویر خبر
محل-دفن-آیت-الله-واعظ-طبسی--عکس
برچسب های مرتبط: