یکشنبه 9 شهریور 1393 ساعت 00:59

بندرگز - خبرگزاری مهر: کارخانه بسته بندی میوه و تره بار شرکت کشت و صنعت گلستان آریا با حضور استاندار گلستان در شهرک صنعتی بندر گز افتتاح شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fknv'c - ofv'chvd liv: ;hvohki fsji fknd ldUi U jvi fhv av;j ;aj U wkuj 'gsjhk Hvdh fh pqUv hsjhknhv 'gsjhk nv aiv; wkujd fknv 'c htjjhp an. ;hvohki fsji fknd ldUi U jvi fhv nv fknv 'c htjjhp an fknv'c - ofv'chvd liv: ;hvohki fsji fknd ldUi U jvi fhv av;j ;aj U wkuj 'gsjhk Hvdh fh pqUv hsjhknhv 'gsjhk nv aiv; wkujd fknv 'c htjjhp an.

تصویر خبر
کارخانه-بسته-بندی-میوه-و-تره-بار-در-بندر-گز-افتتاح-شد
برچسب های مرتبط: