سه شنبه 18 اسفند 1394 ساعت 22:21

بر اساس اعلام سازمان وظیفه عمومی ناجا مرحله دوم پیش ثبت نام طرح جریمه مشمولان غایب آغاز شد.

fv hshs hughl shclhk Uzdti ulUld khOh lvpgi nUl Pda efj khl xvp Ovdli lalUghk yhdf Hyhc an. lvpgi nUl Pda efj khl xvp Ovdli lalUghk yhdf Hyhc an fv hshs hughl shclhk Uzdti ulUld khOh lvpgi nUl Pda efj khl xvp Ovdli lalUghk yhdf Hyhc an.

تصویر خبر
مرحله-دوم-پیش-ثبت-نام-طرح-جریمه-مشمولان-غایب-آغاز-شد