یکشنبه 9 شهریور 1393 ساعت 05:31

مصرف ویتامین‌‌ها، روش خوبی برای کاهش جوش‌هاست. سعی‌کنید از منابع غذایی ویتامین‌B وC و مکمل آنها استفاده کنید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lwvt Udjhldk‌‌ihT vUa oUfd fvhd ;hia OUa‌ihsj. sud‌;kdn hc lkhfu ybhdd Udjhldk‌B UC U l;lg Hkih hsjthni ;kdn. 7 k;ji nvfhvi OUa‌ihd cdvPUsjd lwvt Udjhldk‌‌ihT vUa oUfd fvhd ;hia OUa‌ihsj. sud‌;kdn hc lkhfu ybhdd Udjhldk‌B UC U l;lg Hkih hsjthni ;kdn.

تصویر خبر
7-نکته-درباره-جوش-های-زیرپوستی
برچسب های مرتبط: