پنجشنبه 20 اسفند 1394 ساعت 13:37

جانشین معاون منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، از تمدید طرح جریمه مشمولان غایب تا پایان سال 95 و فرآهم شدن امکان پرداخت قسطی مبلغ طرح جریمه مشمولان غایب از سال آینده خبر داد.

Ohkadk luhUk lkhfu hkshkd sjhn ;g kdvUihd lsgpT hc jlndn xvp Ovdli lalUghk yhdf jh Phdhk shg 95 U tvHil ank hl;hk Pvnhoj rsxd lfgy xvp Ovdli lalUghk yhdf hc shg Hdkni ofv nhn. jlndn xvp Ovdli lalUghk yhdf jh Phdhk 95/ hl;hk Pvnhoj rsxd lfgy Ovdli Ohkadk luhUk lkhfu hkshkd sjhn ;g kdvUihd lsgpT hc jlndn xvp Ovdli lalUghk yhdf jh Phdhk shg 95 U tvHil ank hl;hk Pvnhoj rsxd lfgy xvp Ovdli lalUghk yhdf hc shg Hdkni ofv nhn.

تصویر خبر
تمدید-طرح-جریمه-مشمولان-غایب-تا-پایان-95--امکان-پرداخت-قسطی-مبلغ-جریمه