جمعه 21 اسفند 1394 ساعت 18:30

جانشین معاون منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح از تمدید طرح جریمه مشمولان غایب تا پایان سال ۹۵ و فراهم شدن امکان پرداخت قسطی مبلغ طرح جریمه مشمولان غایب از سال آینده خبر داد.

Ohkadk luhUk lkhfu hkshkd sjhn;g kdvUihd lsgp hc jlndn xvp Ovdli lalUghk yhdf jh Phdhk shg ۹۵ U tvhil ank hl;hk Pvnhoj rsxd lfgy xvp Ovdli lalUghk yhdf hc shg Hdkni ofv nhn. jlndn xvp Ovdli lalUghk yhdf jhPhdhk shg۹۵/hl;hk Pvnhoj rsxd lfgy Ohkadk luhUk lkhfu hkshkd sjhn;g kdvUihd lsgp hc jlndn xvp Ovdli lalUghk yhdf jh Phdhk shg ۹۵ U tvhil ank hl;hk Pvnhoj rsxd lfgy xvp Ovdli lalUghk yhdf hc shg Hdkni ofv nhn.

تصویر خبر
تمدید-طرح-جریمه-مشمولان-غایب-تاپایان-سال۹۵-امکان-پرداخت-قسطی-مبلغ