جمعه 21 اسفند 1394 ساعت 18:59

جانشین معاون منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح از تمدید طرح جریمه مشمولان غایب تا پایان سال ۹۵ و فراهم شدن امکان پرداخت قسطی مبلغ طرح جریمه مشمولان غایب از سال آینده خبر داد.

Ohkadk luhUk lkhfu hkshkd sjhn;g kdvUihd lsgp hc jlndn xvp Ovdli lalUghk yhdf jh Phdhk shg ۹۵ U tvhil ank hl;hk Pvnhoj rsxd lfgy xvp Ovdli lalUghk yhdf hc shg Hdkni ofv nhn. Ovdli lalUghk svfhcd yhdf nv shg ۹۵ rsxd ld‌aUn Ohkadk luhUk lkhfu hkshkd sjhn;g kdvUihd lsgp hc jlndn xvp Ovdli lalUghk yhdf jh Phdhk shg ۹۵ U tvhil ank hl;hk Pvnhoj rsxd lfgy xvp Ovdli lalUghk yhdf hc shg Hdkni ofv nhn.

تصویر خبر
جریمه-مشمولان-سربازی-غایب-در-سال-۹۵-قسطی-می-شود