شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 08:57

خبرگزاری مهر: جانشین معاون منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح از تمدید طرح جریمه مشمولان غایب تا پایان سال ۹۵ و فراهم شدن امکان پرداخت قسطی مبلغ طرح جریمه مشمولان غایب از سال آینده خبر داد. نوشته جریمه مشمولان سربازی غایب در سال ۹۵ قسطی می‌شود اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

ofv'chvd liv: Ohkadk luhUk lkhfu hkshkd sjhn;g kdvUihd lsgp hc jlndn xvp Ovdli lalUghk yhdf jh Phdhk shg ۹۵ U tvhil ank hl;hk Pvnhoj rsxd lfgy xvp Ovdli lalUghk yhdf hc shg Hdkni ofv nhn. kUaji Ovdli lalUghk svfhcd yhdf nv shg ۹۵ rsxd ld‌aUn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. Ovdli lalUghk svfhcd yhdf nv shg ۹۵ rsxd ld‌aUn ofv'chvd liv: Ohkadk luhUk lkhfu hkshkd sjhn;g kdvUihd lsgp hc jlndn xvp Ovdli lalUghk yhdf jh Phdhk shg ۹۵ U tvhil ank hl;hk Pvnhoj rsxd lfgy xvp Ovdli lalUghk yhdf hc shg Hdkni ofv nhn. kUaji Ovdli lalUghk svfhcd yhdf nv shg ۹۵ rsxd ld‌aUn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
جریمه-مشمولان-سربازی-غایب-در-سال-۹۵-قسطی-می-شود