یکشنبه 9 شهریور 1393 ساعت 16:30

محققان دریافتند که نزدیک به یک پنجم این افراد زمانی که 16 ساله بودند کمتر از 6 ساعت در شب خوابیده بودند و نسبت به زمانی که 21 ساله بودند و بیش از 8 ساعت خوابیده بودند، 20 درصد بیشتر چاق شده بودند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lprrhk nvdhtjkn ;i kcnd; fi d; PkOl hdk htvhn clhkd ;i 16 shgi fUnkn ;ljv hc 6 shuj nv af oUhfdni fUnkn U ksfj fi clhkd ;i 21 shgi fUnkn U fda hc 8 shuj oUhfdni fUnknT 20 nvwn fdajv Ihr ani fUnkn. ;l oUhfd fhue Ihrd ld‌aUn lprrhk nvdhtjkn ;i kcnd; fi d; PkOl hdk htvhn clhkd ;i 16 shgi fUnkn ;ljv hc 6 shuj nv af oUhfdni fUnkn U ksfj fi clhkd ;i 21 shgi fUnkn U fda hc 8 shuj oUhfdni fUnknT 20 nvwn fdajv Ihr ani fUnkn.

تصویر خبر
کم-خوابی-باعث-چاقی-می-شود