دوشنبه 24 اسفند 1394 ساعت 21:47

قرارداد تجاری با بنز ‌نیمه نخست سال 95 امضا می‌شود

در حال دریافت متن کامل خبر...

rvhvnhn jOhvd fh fkc ‌kdli kosj shg 95 hlqh ld‌aUn rvhvnhn jOhvd fh fkc ‌kdli kosj shg 95 hlqh ld‌aUn rvhvnhn jOhvd fh fkc ‌kdli kosj shg 95 hlqh ld‌aUn

تصویر خبر
قرارداد-تجاری-با-بنز--نیمه-نخست-سال-95-امضا-می-شود