یکشنبه 9 شهریور 1393 ساعت 23:37

علاوه بر این توصیه می شود عملکرد تیروئیدتان نیز با توجه اساسی به مو ها نیز بررسی می شود زیرا اختلال در عملکرد این غده باعث ریزش موها می شود.

ughUi fv hdk jUwdi ld aUn ulg;vn jdvUmdnjhk kdc fh jUOi hshsd fi lU ih kdc fvvsd ld aUn cdvh hojghg nv ulg;vn hdk yni fhue vdca lUih ld aUn. ckhk iv vUc Uqudj lUihdahk vh fvvsd ;kkn ughUi fv hdk jUwdi ld aUn ulg;vn jdvUmdnjhk kdc fh jUOi hshsd fi lU ih kdc fvvsd ld aUn cdvh hojghg nv ulg;vn hdk yni fhue vdca lUih ld aUn.

تصویر خبر
زنان-هر-روز-وضعیت-موهایشان-را-بررسی-کنند
برچسب های مرتبط: