دوشنبه 16 فروردین 1395 ساعت 13:18

به سرپرست فروش آقا ، دارای حداقل ۳ سال سابقه کار فروش مواد غذایی در شرکت چای دبش در شیراز ... نوشته استخدام سرپرست فروش در شرکت چای دبش در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi svPvsj tvUa Hrh T nhvhd pnhrg ۳ shg shfri ;hv tvUa lUhn ybhdd nv av;j Ihd nfa nv advhc ... kUaji hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j Ihd nfa nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j Ihd nfa nv advhc fi svPvsj tvUa Hrh T nhvhd pnhrg ۳ shg shfri ;hv tvUa lUhn ybhdd nv av;j Ihd nfa nv advhc ... kUaji hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j Ihd nfa nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-سرپرست-فروش-در-شرکت-چای-دبش-در-شیراز
برچسب های مرتبط: