دوشنبه 16 فروردین 1395 ساعت 15:07

شرکت پخش اسطوره نوین در شیراز به سرپرست فروش خانم یا آقا با حقوق اداره کار و حق سرپرستی و ... نوشته استخدام سرپرست فروش در شرکت پخش اسطوره نوین در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

av;j Poa hsxUvi kUdk nv advhc fi svPvsj tvUa ohkl dh Hrh fh prUr hnhvi ;hv U pr svPvsjd U ... kUaji hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j Poa hsxUvi kUdk nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j Poa hsxUvi kUdk nv advhc av;j Poa hsxUvi kUdk nv advhc fi svPvsj tvUa ohkl dh Hrh fh prUr hnhvi ;hv U pr svPvsjd U ... kUaji hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j Poa hsxUvi kUdk nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-سرپرست-فروش-در-شرکت-پخش-اسطوره-نوین-در-شیراز
برچسب های مرتبط: