دوشنبه 10 شهریور 1393 ساعت 17:54

محققان بر این باورند که نتایج این آزمایش تحت تاثیر بیماری‌هایی مانند سرما خوردگی یا آنفلوانزا که ممکن است روی سیستم ایمنی تاثیر بگذارند، قرار نمی‌گیرند و نتیجه نادرست نشان نمی‌دهند.

lprrhk fv hdk fhUvkn ;i kjhdO hdk Hclhda jpj jhedv fdlhvd‌ihdd lhkkn svlh oUvn'd dh HktgUhkch ;i ll;k hsj vUd sdsjl hdlkd jhedv f'bhvknT rvhv kld‌'dvkn U kjdOi khnvsj kahk kld‌nikn. d; Hclhda oUk shni fvhd jaodw ili svxhk‌ih lprrhk fv hdk fhUvkn ;i kjhdO hdk Hclhda jpj jhedv fdlhvd‌ihdd lhkkn svlh oUvn'd dh HktgUhkch ;i ll;k hsj vUd sdsjl hdlkd jhedv f'bhvknT rvhv kld‌'dvkn U kjdOi khnvsj kahk kld‌nikn.

تصویر خبر
یک-آزمایش-خون-ساده-برای-تشخیص-همه-سرطان-ها
برچسب های مرتبط: