سه شنبه 17 فروردین 1395 ساعت 16:41

وزیر اطلاعات گفت: برخی دوستان درباره دستاوردهای برجام کم لطفی کرده و طوری عنوان می‌کنند که گویی برجام هیچ دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران نداشته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ucdv hxghuhj 'tj: fvod nUsjhk nvfhvi nsjhUvnihd fvOhl ;l gxtd ;vni U xUvd ukUhk ld‌;kkn ;i 'Udd fvOhl idI nsjhUvnd fvhd OliUvd hsghld hdvhk knhaji hsj. Ucdv hxghuhj: fvod nUsjhk nvfhvi fvOhl ;l‌gxtd ld‌;kkn Ucdv hxghuhj 'tj: fvod nUsjhk nvfhvi nsjhUvnihd fvOhl ;l gxtd ;vni U xUvd ukUhk ld‌;kkn ;i 'Udd fvOhl idI nsjhUvnd fvhd OliUvd hsghld hdvhk knhaji hsj.

تصویر خبر
وزیر-اطلاعات--برخی-دوستان-درباره-برجام-کم-لطفی-می-کنند
برچسب های مرتبط: