دوشنبه 10 شهریور 1393 ساعت 19:16

اگر سالاد را در آخر وعده غذایی بخورید مغز شما این فرصت را دارد که از راه سلول‌های عصبی آنچه را که در معده دارید، شناسایی کرده و تشخیص دهد که سیر شده‌اید. همچنین از خوردن دسرهای پرخامه نیز پرهیز کنید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

h'v shghn vh nv Hov Uuni ybhdd foUvdn lyc alh hdk tvwj vh nhvn ;i hc vhi sgUg‌ihd uwfd HkIi vh ;i nv luni nhvdnT akhshdd ;vni U jaodw nin ;i sdv ani‌hdn. ilIkdk hc oUvnk nsvihd Pvohli kdc Pvidc ;kdn. fnUk oUn;ad ghyv aUdn! h'v shghn vh nv Hov Uuni ybhdd foUvdn lyc alh hdk tvwj vh nhvn ;i hc vhi sgUg‌ihd uwfd HkIi vh ;i nv luni nhvdnT akhshdd ;vni U jaodw nin ;i sdv ani‌hdn. ilIkdk hc oUvnk nsvihd Pvohli kdc Pvidc ;kdn.

تصویر خبر
بدون-خودکشی-لاغر-شوید-
برچسب های مرتبط: