دوشنبه 10 شهریور 1393 ساعت 22:37

به چند نفر مهندس برق یا مکانیک جهت کار در شرکت فروش قطعات آسانسور در مشهد نیازمندیم. لطفاً رزومه خود ... نوشته استخدام جهت کار در شرکت فروش قطعات آسانسور اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi Ikn ktv likns fvr dh l;hkd; Oij ;hv nv av;j tvUa rxuhj HshksUv nv lain kdhclkndl. gxthQ vcUli oUn ... kUaji hsjonhl Oij ;hv nv av;j tvUa rxuhj HshksUv hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl Oij ;hv nv av;j tvUa rxuhj HshksUv fi Ikn ktv likns fvr dh l;hkd; Oij ;hv nv av;j tvUa rxuhj HshksUv nv lain kdhclkndl. gxthQ vcUli oUn ... kUaji hsjonhl Oij ;hv nv av;j tvUa rxuhj HshksUv hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-جهت-کار-در-شرکت-فروش-قطعات-آسانسور
برچسب های مرتبط: