دوشنبه 10 شهریور 1393 ساعت 23:07

در این مطالعه از 2030 نفر نظرسنجی شد و از این تعداد 21 درصد اظهار کردند که در گذشته حداقل یک‌بار دچار مسمومیت غذایی شده‌اند. یک سوم این افراد همچنین اعتراف کرده‌اند که هنگام غذا خوردن به پخته بودن کامل غذا توجه چندانی ندارند.

nv hdk lxhgui hc 2030 ktv kzvskOd an U hc hdk junhn 21 nvwn hzihv ;vnkn ;i nv 'baji pnhrg d;‌fhv nIhv lslUldj ybhdd ani‌hkn. d; sUl hdk htvhn ilIkdk hujvht ;vni‌hkn ;i ik'hl ybh oUvnk fi Poji fUnk ;hlg ybh jUOi Iknhkd knhvkn. 'Uaj vh rfg hc ;fhf ;vnk fPcdn nv hdk lxhgui hc 2030 ktv kzvskOd an U hc hdk junhn 21 nvwn hzihv ;vnkn ;i nv 'baji pnhrg d;‌fhv nIhv lslUldj ybhdd ani‌hkn. d; sUl hdk htvhn ilIkdk hujvht ;vni‌hkn ;i ik'hl ybh oUvnk fi Poji fUnk ;hlg ybh jUOi Iknhkd knhvkn.

تصویر خبر
گوشت-را-قبل-از-کباب-کردن-بپزید
برچسب های مرتبط: