سه شنبه 24 فروردین 1395 ساعت 08:15

به نظر می‌رسد فوبیای بازگشت رییس جمهور سابق، بدجوری برق از سر بعضی‌ها پرانده است؛ آنقدر که نگارش چنین نامه ای را به شیخ بیسواد اصلاح‌طلبان نسبت دهند. آنقدر که کروبی را ابزارِ ابراز خشم خود کنند.

fi kzv ld‌vsn tUfdhd fhc'aj vdds OliUv shfrT fnOUvd fvr hc sv fuqd‌ih Pvhkni hsjY Hkrnv ;i k'hva Ikdk khli hd vh fi ado fdsUhn hwghp‌xgfhk ksfj nikn. Hkrnv ;i ;vUfd vh hfchvD hfvhc oal oUn ;kkn. Ii‌;sd khli vh fvhd Kado fd‌sUhnL kUaj?/ fi khl ;vUfdT fi ;hl vUphkd? fi kzv ld‌vsn tUfdhd fhc'aj vdds OliUv shfrT fnOUvd fvr hc sv fuqd‌ih Pvhkni hsjY Hkrnv ;i k'hva Ikdk khli hd vh fi ado fdsUhn hwghp‌xgfhk ksfj nikn. Hkrnv ;i ;vUfd vh hfchvD hfvhc oal oUn ;kkn.

تصویر خبر
چه-کسی-نامه-را-برای--شیخ-بی-سواد--نوشت---به-نام-کروبی--به-کام-روحانی-
عبارات مرتبط با چه‌کسی نامه را برای «شیخ بی‌سواد» نوشت؟/ به نام کروبی، به کام روحانی؟
برچسب های مرتبط: