چهارشنبه 25 فروردین 1395 ساعت 12:02

صبح امروز انجمن دانشگاه تهران در یک اقدام هماهنگ با جریان ضدانقلاب اقدام به انتشار نامه هتاکانه مهدی کروبی بر روی برد تبلیغات خود در دانشکده های مختلف خود کرد.

wfp hlvUc hkOlk nhka'hi jivhk nv d; hrnhl ilhik' fh Ovdhk qnhkrghf hrnhl fi hkjahv khli ijh;hki lind ;vUfd fv vUd fvn jfgdyhj oUn nv nhka;ni ihd lojgt oUn ;vn. khli ;vUfd vUd jhfgUd jfgdyhj nhka'hi jivhk! wfp hlvUc hkOlk nhka'hi jivhk nv d; hrnhl ilhik' fh Ovdhk qnhkrghf hrnhl fi hkjahv khli ijh;hki lind ;vUfd fv vUd fvn jfgdyhj oUn nv nhka;ni ihd lojgt oUn ;vn.

تصویر خبر
نامه-کروبی-روی-تابلوی-تبلیغات-دانشگاه-تهران-
عبارات مرتبط با نامه کروبی روی تابلوی تبلیغات دانشگاه تهران!
برچسب های مرتبط: