یکشنبه 29 فروردین 1395 ساعت 15:24

به چند کارگر ساده جهت بسته بندی در کارگاه در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام کارگر جهت بسته بندی در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi Ikn ;hv'v shni Oij fsji fknd nv ;hv'hi nv lain kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl ;hv'v Oij fsji fknd nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hv'v Oij fsji fknd nv lain fi Ikn ;hv'v shni Oij fsji fknd nv ;hv'hi nv lain kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs ... kUaji hsjonhl ;hv'v Oij fsji fknd nv lain hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارگر-جهت-بسته-بندی-در-مشهد
عبارات مرتبط با استخدام کارگر جهت بسته بندی در مشهد
برچسب های مرتبط: