دوشنبه 30 فروردین 1395 ساعت 15:20

به کارشناس فروش تلفنی خانم به صورت پاره وقت و تمام وقت در شرکت دید برتر در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد ... نوشته استخدام کارشناس فروش در شرکت دید برتر در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi ;hvakhs tvUa jgtkd ohkl fi wUvj Phvi Urj U jlhl Urj nv av;j ndn fvjv nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl ;hvakhs tvUa nv av;j ndn fvjv nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hvakhs tvUa nv av;j ndn fvjv nv advhc fi ;hvakhs tvUa jgtkd ohkl fi wUvj Phvi Urj U jlhl Urj nv av;j ndn fvjv nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn ... kUaji hsjonhl ;hvakhs tvUa nv av;j ndn fvjv nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارشناس-فروش-در-شرکت-دید-برتر-در-شیراز
برچسب های مرتبط: