پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395 ساعت 19:52

در حالیکه طرح فروش مسکن اقساطی به زودی به مرحله اجرا می رسد، انتقاداتی بر نحوه اجرای آن مطرح است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv phgd;i xvp tvUa ls;k hrshxd fi cUnd fi lvpgi hOvh ld vsnT hkjrhnhjd fv kpUi hOvhd Hk lxvp hsj. hdvhnhj Uhvni fi tvUa ls;k hrshxd nv phgd;i xvp tvUa ls;k hrshxd fi cUnd fi lvpgi hOvh ld vsnT hkjrhnhjd fv kpUi hOvhd Hk lxvp hsj.

تصویر خبر
ایرادات-وارده-به-فروش-مسکن-اقساطی
برچسب های مرتبط: