چهارشنبه 12 شهریور 1393 ساعت 07:08

در میان کربوهیدرات‌ها، هم مواد غذایی حاوی فیبر و سبزیجات، کالری کمتر دارند. به عنوان مثال، هویج و انواع کلم، خیار و کدو که از سبزیجات سفت و پر فیبر هستند، کمترین میزان کالری را در جدول کالری مواد غذایی به خود اختصاص می‌دهند.

nv ldhk ;vfUidnvhj‌ihT il lUhn ybhdd phUd tdfv U sfcdOhjT ;hgvd ;ljv nhvkn. fi ukUhk lehgT iUdO U hkUhu ;glT odhv U ;nU ;i hc sfcdOhj stj U Pv tdfv isjknT ;ljvdk ldchk ;hgvd vh nv OnUg ;hgvd lUhn ybhdd fi oUn hojwhw ld‌nikn. fh oUvnk ybhihd stjT ghyv aUdn nv ldhk ;vfUidnvhj‌ihT il lUhn ybhdd phUd tdfv U sfcdOhjT ;hgvd ;ljv nhvkn. fi ukUhk lehgT iUdO U hkUhu ;glT odhv U ;nU ;i hc sfcdOhj stj U Pv tdfv isjknT ;ljvdk ldchk ;hgvd vh nv OnUg ;hgvd lUhn ybhdd fi oUn hojwhw ld‌nikn.

تصویر خبر
با-خوردن-غذاهای-سفت--لاغر-شوید
برچسب های مرتبط: