شنبه 4 اردیبهشت 1395 ساعت 19:38

یزدـ‌ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از خیران دعوت کرد تا برای رفع نیازهای درمانی کشور به کمک دولت بیایند.

dcnJ‌ Ucdv finhajT nvlhk U HlUca Pca;d hc odvhk nuUj ;vn jh fvhd vtu kdhcihd nvlhkd ;aUv fi ;l; nUgj fdhdkn. odvhk fvhd vtu kdhcihd nvlhkd ;aUv fi ;l; nUgj fdhdkn dcnJ‌ Ucdv finhajT nvlhk U HlUca Pca;d hc odvhk nuUj ;vn jh fvhd vtu kdhcihd nvlhkd ;aUv fi ;l; nUgj fdhdkn.

تصویر خبر
خیران-برای-رفع-نیازهای-درمانی-کشور-به-کمک-دولت-بیایند
برچسب های مرتبط: