چهارشنبه 12 شهریور 1393 ساعت 20:05

طبق این بررسی رژیم غذایی حاوی میزان پایینی کربوهیدرات و مقدار مناسب و متعادلی از چربی‌های لبنی و سالم در کاهش وزن و حفظ سلامت قلب مؤثر است.

xfr hdk fvvsd vCdl ybhdd phUd ldchk Phddkd ;vfUidnvhj U lrnhv lkhsf U ljuhngd hc Ivfd‌ihd gfkd U shgl nv ;hia Uck U ptz sghlj rgf lVev hsj. ;hvfvnd‌jvdk vCdl‌ybhdd fvhd ;hia Uck xfr hdk fvvsd vCdl ybhdd phUd ldchk Phddkd ;vfUidnvhj U lrnhv lkhsf U ljuhngd hc Ivfd‌ihd gfkd U shgl nv ;hia Uck U ptz sghlj rgf lVev hsj.

تصویر خبر
کاربردی-ترین-رژیم-غذایی-برای-کاهش-وزن
برچسب های مرتبط: