سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 ساعت 09:40

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ شایع‌ترین تخلفات رانندگی تهرانی‌ها را تشریح کرد و با اشاره به برنامه‌ریزی راهور برای توسعه کمی و کیفی دوربین‌های سطح تخلفات، از نصب دوربین‌های ثبت تخلف ورود کامیون به محل‌های غیرمجاز در آینده نزدیک خبر داد.

vdds Pgds vhiklhdd U vhkkn'd jivhk fcv' ahdu‌jvdk jogthj vhkkn'd jivhkd‌ih vh javdp ;vn U fh hahvi fi fvkhli‌vdcd vhiUv fvhd jUsui ;ld U ;dtd nUvfdk‌ihd sxp jogthjT hc kwf nUvfdk‌ihd efj jogt UvUn ;hldUk fi lpg‌ihd ydvlOhc nv Hdkni kcnd; ofv nhn. ahdu‌jvdk jogthj vhkkn'd jivhkd‌ih vdds Pgds vhiklhdd U vhkkn'd jivhk fcv' ahdu‌jvdk jogthj vhkkn'd jivhkd‌ih vh javdp ;vn U fh hahvi fi fvkhli‌vdcd vhiUv fvhd jUsui ;ld U ;dtd nUvfdk‌ihd sxp jogthjT hc kwf nUvfdk‌ihd efj jogt UvUn ;hldUk fi lpg‌ihd ydvlOhc nv Hdkni kcnd; ofv nhn.

تصویر خبر
شایع-ترین-تخلفات-رانندگی-تهرانی-ها
برچسب های مرتبط: