شنبه 15 شهریور 1393 ساعت 16:41

اطلاع دادند در یک آرامگاه خانوادگی پسری جنازه پدرش را از قبر خارج کرده است. به سرعت به محل رفته و متوجه شدیم مرده ای که هنوز چهل روز از فوتش نگذشته بود، توسط پسرش به بیرون قبر منتقل شده و می خواسته او را دوباره دفن کند.

hxghu nhnkn nv d; Hvhl'hi ohkUhn'd Psvd Okhci Pnva vh hc rfv ohvO ;vni hsj. fi svuj fi lpg vtji U ljUOi andl lvni hd ;i ikUc Iig vUc hc tUja k'baji fUnT jUsx Psva fi fdvUk rfv lkjrg ani U ld oUhsji hU vh nUfhvi ntk ;kn. ohxvhj uOdf U oUhknkd ;hv;khk fiaj civh hxghu nhnkn nv d; Hvhl'hi ohkUhn'd Psvd Okhci Pnva vh hc rfv ohvO ;vni hsj. fi svuj fi lpg vtji U ljUOi andl lvni hd ;i ikUc Iig vUc hc tUja k'baji fUnT jUsx Psva fi fdvUk rfv lkjrg ani U ld oUhsji hU vh nUfhvi ntk ;kn.

تصویر خبر
خاطرات-عجیب-و-خواندنی-کارکنان-بهشت-زهرا
برچسب های مرتبط: