یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 ساعت 13:13

به تعدادی فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه در محدوده گوهردشت کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ... نوشته استخدام تعدادی فروشنده خانم در فروشگاه – کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv lpnUni 'Uivnaj ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl junhnd tvUakni ohkl nv tvUa'hi – ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd tvUakni ohkl nv tvUa'hi – ;vO fi junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi nv lpnUni 'Uivnaj ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv ... kUaji hsjonhl junhnd tvUakni ohkl nv tvUa'hi – ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-فروشنده-خانم-در-فروشگاه---کرج
عبارات مرتبط با استخدام تعدادی فروشنده خانم در فروشگاه – کرج