سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 ساعت 10:57

گز توحید در قم به تعدادی نیروی کار خانم با سابقه کار جهت بسته بندی گز نیازمند است.متقاضیان واجد شرایط ... نوشته استخدام نیرو جهت بسته بندی گز توحید در قم اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

'c jUpdn nv rl fi junhnd kdvUd ;hv ohkl fh shfri ;hv Oij fsji fknd 'c kdhclkn hsj.ljrhqdhk UhOn avhdx ... kUaji hsjonhl kdvU Oij fsji fknd 'c jUpdn nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Oij fsji fknd 'c jUpdn nv rl 'c jUpdn nv rl fi junhnd kdvUd ;hv ohkl fh shfri ;hv Oij fsji fknd 'c kdhclkn hsj.ljrhqdhk UhOn avhdx ... kUaji hsjonhl kdvU Oij fsji fknd 'c jUpdn nv rl hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-جهت-بسته-بندی-گز-توحید-در-قم