شنبه 1 خرداد 1395 ساعت 11:09

تهران-ایرنا- سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی اعلام کرد: متقاضیان طرح جریمه مشمولان غایب می توانند از امروز (اول خرداد ماه جاری) به مدت 45 روز درخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10 ) ثبت کنند.

jivhk-hdvkh- shclhk Uzdti ulUld kdvUd hkjzhld hughl ;vn: ljrhqdhk xvp Ovdli lalUghk yhdf ld jUhkkn hc hlvUc (hUg ovnhn lhi Ohvd) fi lnj 45 vUc nvoUhsj oUn vh hc xvdr nthjv onlhj hg;jvUkd; hkjzhld (Pgds +10 ) efj ;kkn. efj khl xvp Ovdli lalUghk yhdf hc hlvUc avUu an jivhk-hdvkh- shclhk Uzdti ulUld kdvUd hkjzhld hughl ;vn: ljrhqdhk xvp Ovdli lalUghk yhdf ld jUhkkn hc hlvUc (hUg ovnhn lhi Ohvd) fi lnj 45 vUc nvoUhsj oUn vh hc xvdr nthjv onlhj hg;jvUkd; hkjzhld (Pgds +10 ) efj ;kkn.

تصویر خبر
ثبت-نام-طرح-جریمه-مشمولان-غایب-از-امروز-شروع-شد
برچسب های مرتبط: