یکشنبه 16 شهریور 1393 ساعت 01:23

به راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت سرویس مدارس تمام مناطق در تهران نیازمندیم. نوشته استخدام راننده جهت سرویس مدارس اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi vhkkni ohkl U Hrh fh hjUlfdg Oij svUds lnhvs jlhl lkhxr nv jivhk kdhclkndl. kUaji hsjonhl vhkkni Oij svUds lnhvs hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl vhkkni Oij svUds lnhvs fi vhkkni ohkl U Hrh fh hjUlfdg Oij svUds lnhvs jlhl lkhxr nv jivhk kdhclkndl. kUaji hsjonhl vhkkni Oij svUds lnhvs hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-راننده-جهت-سرویس-مدارس
برچسب های مرتبط: