دوشنبه 3 خرداد 1395 ساعت 09:12

آنچه ار رفتار سعودی ها در زمینه جلوگیری از حضور زایران ایرانی در مراسم حج تمتع امسال برمی آید جز به واقعیت تسویه حساب سیاسی سران عربستان با ایران ختم نمی شود. این در حالی است که سعودی ها هرگونه نگاه سیاسی به برگزاری این فریضه را رد می کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

HkIi hv vtjhv suUnd ih nv cldki OgU'dvd hc pqUv chdvhk hdvhkd nv lvhsl pO jlju hlshg fvld Hdn Oc fi Uhrudj jsUdi pshf sdhsd svhk uvfsjhk fh hdvhk ojl kld aUn. hdk nv phgd hsj ;i suUnd ih iv'Uki k'hi sdhsd fi fv'chvd hdk tvdqi vh vn ld ;kkn. jsUdi pshf sdhsd uvfsjhk nv lvhsl pO HkIi hv vtjhv suUnd ih nv cldki OgU'dvd hc pqUv chdvhk hdvhkd nv lvhsl pO jlju hlshg fvld Hdn Oc fi Uhrudj jsUdi pshf sdhsd svhk uvfsjhk fh hdvhk ojl kld aUn. hdk nv phgd hsj ;i suUnd ih iv'Uki k'hi sdhsd fi fv'chvd hdk tvdqi vh vn ld ;kkn.

تصویر خبر
تسویه-حساب-سیاسی-عربستان-در-مراسم-حج
برچسب های مرتبط: