سه شنبه 4 خرداد 1395 ساعت 19:54

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی گفت: متقاضیان طرح جریمه مشمولان غایب می‌توانند از اول خردادماه 95 به مدت 45 روز درخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) ثبت کنند.

luhUk Uzdti ulUld tvlhknid hkjzhld HbvfhdOhk avrd 'tj: ljrhqdhk xvp Ovdli lalUghk yhdf ld‌jUhkkn hc hUg ovnhnlhi 95 fi lnj 45 vUc nvoUhsj oUn vh hc xvdr nthjv onlhj hg;jvUkd; hkjzhld (Pgds +10) efj ;kkn. efj‌khl xvp Ovdli lalUghk yhdf HbvfhdOhk‌avrd Hyhc an luhUk Uzdti ulUld tvlhknid hkjzhld HbvfhdOhk avrd 'tj: ljrhqdhk xvp Ovdli lalUghk yhdf ld‌jUhkkn hc hUg ovnhnlhi 95 fi lnj 45 vUc nvoUhsj oUn vh hc xvdr nthjv onlhj hg;jvUkd; hkjzhld (Pgds +10) efj ;kkn.

تصویر خبر
ثبت-نام-طرح-جریمه-مشمولان-غایب-آذربایجان-شرقی-آغاز-شد
برچسب های مرتبط: