یکشنبه 16 شهریور 1393 ساعت 18:13

سبک زندگی شما کارایی لازم برای کاهش سن و سال قلب و کاهش عوامل خطرساز برای ابتلا به بیماری‌های قلبی را ندارد. در واقع امکان دارد که با ادامه‌ این رویه، عواملی مانند مصرف دخانیات، فشارخون بالا، دیابت، چاقی دور شکم، استرس، مصرف کم میوه‌ها و سبزیجات و کمبود ف

sf; ckn'd alh ;hvhdd ghcl fvhd ;hia sk U shg rgf U ;hia uUhlg oxvshc fvhd hfjgh fi fdlhvd‌ihd rgfd vh knhvn. nv Uhru hl;hk nhvn ;i fh hnhli‌ hdk vUdiT uUhlgd lhkkn lwvt nohkdhjT tahvoUk fhghT ndhfjT Ihrd nUv a;lT hsjvsT lwvt ;l ldUi‌ih U sfcdOhj U ;lfUn t fh hdk jsjT sk rgfjhk vh joldk fckdn sf; ckn'd alh ;hvhdd ghcl fvhd ;hia sk U shg rgf U ;hia uUhlg oxvshc fvhd hfjgh fi fdlhvd‌ihd rgfd vh knhvn. nv Uhru hl;hk nhvn ;i fh hnhli‌ hdk vUdiT uUhlgd lhkkn lwvt nohkdhjT tahvoUk fhghT ndhfjT Ihrd nUv a;lT hsjvsT lwvt ;l ldUi‌ih U sfcdOhj U ;lfUn t

تصویر خبر
با-این-تست--سن-قلبتان-را-تخمین-بزنید
برچسب های مرتبط: