پنجشنبه 6 خرداد 1395 ساعت 21:51

شیراز- ایرنا- مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: به دنبال این هستیم تا جرائم بسیار سختگیرانه ای را در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی بگنجانیم.

advhc- hdvkh- lndv;g ntjv plg U krg ulUld U jvhtd; aivd shclhk aivnhvd ih U nidhvd ihd ;aUv 'tj: fi nkfhg hdk isjdl jh Ovhml fsdhv soj'dvhki hd vh nv rhkUk Ondn vsdn'd fi jogthj vhkkn'd f'kOhkdl. Ovhml jogthj vhkkn'd soj jv ld aUn advhc- hdvkh- lndv;g ntjv plg U krg ulUld U jvhtd; aivd shclhk aivnhvd ih U nidhvd ihd ;aUv 'tj: fi nkfhg hdk isjdl jh Ovhml fsdhv soj'dvhki hd vh nv rhkUk Ondn vsdn'd fi jogthj vhkkn'd f'kOhkdl.

تصویر خبر
جرائم-تخلفات-رانندگی-سخت-تر-می-شود
برچسب های مرتبط: