سه شنبه 11 خرداد 1395 ساعت 19:03

این مسابقه به کودک جرأت می‌دهد و بسیار در مسیر رفع خجالت و کم‌رویی نتیجه مثبت خواهد ‌داشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hdk lshfri fi ;Un; OvNj ld‌nin U fsdhv nv lsdv vtu oOhgj U ;l‌vUdd kjdOi lefj oUhin ‌nhaj. fhcd‌ihdd ;i fi hOjlhud‌ank ;Un;hk ;l; ld ;kn hdk lshfri fi ;Un; OvNj ld‌nin U fsdhv nv lsdv vtu oOhgj U ;l‌vUdd kjdOi lefj oUhin ‌nhaj.

تصویر خبر
بازی-هایی-که-به-اجتماعی-شدن-کودکان-کمک-می-کند
برچسب های مرتبط: