دوشنبه 17 شهریور 1393 ساعت 03:17

به تعدادی راننده خانم و آقا جهت سرویس مدارس در تهران نیازمندیم. نوشته استخدام راننده جهت سرویس مدارس اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd vhkkni ohkl U Hrh Oij svUds lnhvs nv jivhk kdhclkndl. kUaji hsjonhl vhkkni Oij svUds lnhvs hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl vhkkni Oij svUds lnhvs fi junhnd vhkkni ohkl U Hrh Oij svUds lnhvs nv jivhk kdhclkndl. kUaji hsjonhl vhkkni Oij svUds lnhvs hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-راننده-جهت-سرویس-مدارس
برچسب های مرتبط: