سه شنبه 11 خرداد 1395 ساعت 19:35

مرکز اصلی فعالیت دست اندرکان این صنعت اطراف آستانه اشرفیه و مخصوصا قریه کورکا می باشد

lv;c hwgd tuhgdj nsj hknv;hk hdk wkuj hxvht Hsjhki havtdi U lowUwh rvdi ;Uv;h ld fhan ikv sfn fhtd dh ilhk lvUhv fhtd lv;c hwgd tuhgdj nsj hknv;hk hdk wkuj hxvht Hsjhki havtdi U lowUwh rvdi ;Uv;h ld fhan

تصویر خبر
هنر-سبد-بافی-یا-همان-مروار-بافی
عبارات مرتبط با هنر سبد بافی یا همان مروار بافی
برچسب های مرتبط: