سه شنبه 11 خرداد 1395 ساعت 21:35

قبل از شروع هر کار فیزیکی بهتر است که به اندازه لازم در موردش فکر کرد. حتی اگر زمان زیادی بگیرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

rfg hc avUu iv ;hv tdcd;d fijv hsj ;i fi hknhci ghcl nv lUvna t;v ;vn. pjd h'v clhk cdhnd f'dvn. nkdh hc Hk odhg Pvcnhchk hsj rfg hc avUu iv ;hv tdcd;d fijv hsj ;i fi hknhci ghcl nv lUvna t;v ;vn. pjd h'v clhk cdhnd f'dvn.

تصویر خبر
دنیا-از-آن-خیال-پرزدازان-است