سه شنبه 11 خرداد 1395 ساعت 22:44

مردم یزد از شمد،در شب های گرم تابستان به عنوان رو انداز استفاده می کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lvnl dcn hc alnTnv af ihd 'vl jhfsjhk fi ukUhk vU hknhc hsjthni ld ;vnkn. ikv alnfhtd lvnl dcn hc alnTnv af ihd 'vl jhfsjhk fi ukUhk vU hknhc hsjthni ld ;vnkn.

تصویر خبر
هنر-شمدبافی
برچسب های مرتبط: