سه شنبه 11 خرداد 1395 ساعت 23:04

وقتی سبزی آش نیم پز شد ابتدا کوفته قلقلی ها و سپس بقیه ی مواد را به آن اضافه می کنیم.

Urjd sfcd Ha kdl Pc an hfjnh ;Utji rgrgd ih U sPs frdi d lUhn vh fi Hk hqhti ld ;kdl. xvc jidi Ha 'dgnd; Hbvd cfhk ih Urjd sfcd Ha kdl Pc an hfjnh ;Utji rgrgd ih U sPs frdi d lUhn vh fi Hk hqhti ld ;kdl.

تصویر خبر
طرز-تهیه-آش-گیلدیک-آذری-زبان-ها