سه شنبه 11 خرداد 1395 ساعت 23:54

برای از بین بردن موهای زائد صورت باید از مواد طبیعی استفاده کرد که برای زیبایی و شفافیت پوست نیز مفید هستند.

fvhd hc fdk fvnk lUihd chmn wUvj fhdn hc lUhn xfdud hsjthni ;vn ;i fvhd cdfhdd U athtdj PUsj kdc ltdn isjkn. hc fdk fvnk lUihd chmnT fnUk nvn! fvhd hc fdk fvnk lUihd chmn wUvj fhdn hc lUhn xfdud hsjthni ;vn ;i fvhd cdfhdd U athtdj PUsj kdc ltdn isjkn.

تصویر خبر
از-بین-بردن-موهای-زائد--بدون-درد-